پروژه های دربازکن تصویری

برنج زنبق فرمانیه
برنج زنبق فرمانیه

(برج 142 واحدي واقع در فرمانيه)

ساختمان بهارستان مشهد
ساختمان بهارستان مشهد

(ساختمان 110 واحدی واقع در مشهد)

ساختمان آژگن نیاوران
ساختمان آژگن نیاوران

(ساختمان 280 واحدی واقع در نیاوران)

لیست پروژه های سيستم آيفون تصويري سیماران و URMET ايتاليا

 1. بسياري از برج هاي بلند مرتبه تهران
 2. هيئت علمي دانشگاهها - 220 واحد مسكوني الهيه
 3.  هيئت اجرايي صنعت نفت - 72 واحد مسكوني - ونك
 4.  مجتمع  240 واحد ي كوثر-  ياسمن ولنجك-  شركت سرمايه گذاري مسكن  - شهرك ژاندارمري
 5. بيمارستان ولي عصر خرمشهر- اينتر كام سيماران
 6. مجتمع 492 واحدي نظام پزشكي شهران – انتهاي بلوار شهران – روبروي نيروگاه برق
 7. مجتمع مسكوني 147 واحدي نيروي هوايي - گسترش صنعت پروژه كوهك - اينتركام سيماران
 8.  پروژه 104 واحدي نظام پزشكي سعادت آباد
 9.  برج ياس - تعاوني مسكن بانك مركزي- 3 بلوك 48 واحدي
 10.  مجتمع 420 واحدي نظام پزشكي لويزان
 11. برج آسمان تهران - 130 واحدي 
 12. بر ج 142 واحدي زنبق واقع در فرمانيه
 13. پروژه قبا - مجتمع مسكوني كميته امداد امام خميني
 14. ساختمان سفارت سريلانكا - آقاي رزم آهنگ
 15. برج مهر واقع در خيابان آزادی – روبروي استاد معين – بلوار اكبري – بالاتر از پارك طرشت
 16. ساختمان 110 واحدی بهارستان واقع در مشهد
 17. برج نگين صحرا زعفرانيه
 18. هفت بلوک شهرک صدف – تعاونی مسکن سپاه
 19. ساختمان نيروهای هوايی صحا واقع در ازگل
 20. پروژه بهمبر
 21. برج آريان – 82 واحد – همدان
 22. پروژه ساپکو – 50 واحد – مشهد
 23. برج 15 واحدی واقع در خیابان کردستان – تهران
 24. بسیاری از ساختمان های 5 الی 10 واحدی واقع در خیابان های عماریاسر ، ولنجک ، پاسداران و الهیه در تهران
 25. پروژه پرستوی بابلسر
 26. پروژه کوهسار چالوس
 27. خوابگاه پزشکان بیمارستان شهید رجایی
 28. پروژه 640 واحدی سوم خرداد
 29. ساختمان های سازمانی نیروی انتظامی
 30. پروژه 98 واحدی برج داریوش
 31. مسکونی 76 واحدی مشهد
 32. پروژه عرفان – شرکت آ – اس – پ
 33. تعاونی مسکن نیرو هوایی
 34. پروژه 360 واحدی بوعلی
 35. پروژه 12 فروردین
 36. مجتمع 200 واحدی مهماندوست – نیاوران
 37. مجتمع مسکونی 432 واحدی آفتاب 22