تخفیف های همکار

سطح پایه - سطح آبی

پس از ثبت نام شما در سطح آبی قرار میگیرید و قیمت های محصولات را بدون تخفیف مشاهده میکنید.

سطح همکاری نارنجی

با ثبت نام در پنل همکاری و ارسال مدارک همکاری و یا خرید 20,000,000 تومان سطح شما به سطح نارنجی ارتقا مییابد و شما قیمت محصولات را با تخفیف سطح نارنجی مشاهده خواهید کرد.

سطح همکاری نقره ای

با خرید 50,000,000 تومان سطح شما به سطح نقره ای ارتقا مییابد و شما قیمت محصولات را با تخفیف سطح نقره ای مشاهده خواهید کرد.

سطح همکاری طلایی

با خرید 100,000,000 تومان سطح شما به سطح طلایی ارتقا مییابد و شما قیمت محصولات را با تخفیف سطح طلایی مشاهده خواهید کرد.

جدول تخفیفات به شرح زیر است:

سطح کاربر عنوان گروه درصد تخفیف
سطح طلایی لامپ سیماران 18
سطح نقره ای لامپ سیماران 15
سطح نارنجی لامپ سیماران 15
سطح آبی لامپ سیماران 0
سطح طلایی چراغ سیماران 18
سطح نقره ای چراغ سیماران 15
سطح نارنجی چراغ سیماران 15
سطح آبی چراغ سیماران 0
سطح طلایی مانیتور سیماران 15
سطح نقره ای مانیتور سیماران 10
سطح نارنجی مانیتور سیماران 10
سطح آبی مانیتور سیماران 0
سطح طلایی پنل فوژان 15
سطح نقره ای پنل فوژان 10
سطح نارنجی پنل فوژان 10
سطح آبی پنل فوژان 0
سطح طلایی پنل فراز 15
سطح نقره ای پنل فراز 10
سطح نارنجی پنل فراز 10
سطح آبی پنل فراز 0
سطح طلایی پنل فروز 0
سطح نقره ای پنل فروز 0
سطح نارنجی پنل فروز 0
سطح آبی پنل فروز 0
سطح طلایی پنل کدینگ 15
سطح نقره ای پنل کدینگ 10
سطح نارنجی پنل کدینگ 10
سطح آبی پنل کدینگ 0
سطح طلایی لوازم جانبی دربازکن تصویری سیماران 15
سطح نقره ای لوازم جانبی دربازکن تصویری سیماران 10
سطح نارنجی لوازم جانبی دربازکن تصویری سیماران 10
سطح آبی لوازم جانبی دربازکن تصویری سیماران 0
سطح طلایی دوربین 1*4 سیماران 30
سطح نقره ای دوربین 1*4 سیماران 25
سطح نارنجی دوربین 1*4 سیماران 25
سطح آبی دوربین 1*4 سیماران 0
سطح طلایی دستگاه DVR سیماران 25
سطح نقره ای دستگاه DVR سیماران 20
سطح نارنجی دستگاه DVR سیماران 20
سطح آبی دستگاه DVR سیماران 0
سطح طلایی دوربین IP سیماران 30
سطح نقره ای دوربین IP سیماران 25
سطح نارنجی دوربین IP سیماران 25
سطح آبی دوربین IP سیماران 0
سطح طلایی دستگاه NVR سیماران 25
سطح نقره ای دستگاه NVR سیماران 20
سطح نارنجی دستگاه NVR سیماران 20
سطح آبی دستگاه NVR سیماران 0
سطح طلایی یو پی اس سیماران 0
سطح نقره ای یو پی اس سیماران 0
سطح نارنجی یو پی اس سیماران 0
سطح آبی یو پی اس سیماران 0
سطح طلایی استبلایزر سیماران 0
سطح نقره ای استبلایزر سیماران 0
سطح نارنجی استبلایزر سیماران 0
سطح آبی استبلایزر سیماران 0
سطح طلایی پنل فرداد 15
سطح نقره ای پنل فرداد 10
سطح نارنجی پنل فرداد 10
سطح آبی پنل فرداد 0
سطح طلایی باطری سیماران 0
سطح نقره ای باطری سیماران 0
سطح نارنجی باطری سیماران 0
سطح آبی باطری سیماران 0
سطح طلایی اپراتور درب شیشه ای سیماران 0
سطح نقره ای اپراتور درب شیشه ای سیماران 0
سطح نارنجی اپراتور درب شیشه ای سیماران 0
سطح آبی اپراتور درب شیشه ای سیماران 0
سطح طلایی راهبند سیماران 12
سطح نقره ای راهبند سیماران 10
سطح نارنجی راهبند سیماران 10
سطح آبی راهبند سیماران 0
سطح طلایی درب های پارکینگی سیماران 12
سطح نقره ای درب های پارکینگی سیماران 10
سطح نارنجی درب های پارکینگی سیماران 10
سطح آبی درب های پارکینگی سیماران 0
سطح طلایی سنسور سیماران 0
سطح نقره ای سنسور سیماران 0
سطح نارنجی سنسور سیماران 0
سطح آبی سنسور سیماران 0
سطح طلایی محافظ ولتاژ سیماران 0
سطح نقره ای محافظ ولتاژ سیماران 0
سطح نارنجی محافظ ولتاژ سیماران 0
سطح آبی محافظ ولتاژ سیماران 0
سطح طلایی آنتن اکتیو سیماران 0
سطح نقره ای آنتن اکتیو سیماران 0
سطح نارنجی آنتن اکتیو سیماران 0
سطح آبی آنتن اکتیو سیماران 0
سطح طلایی لوازم خانگی سیماران 0
سطح نقره ای لوازم خانگی سیماران 0
سطح نارنجی لوازم خانگی سیماران 0
سطح آبی لوازم خانگی سیماران 0
سطح طلایی کنترل تردد سیماران 0
سطح نقره ای کنترل تردد سیماران 0
سطح نارنجی کنترل تردد سیماران 0
سطح آبی کنترل تردد سیماران 0
سطح طلایی دزدگیر سیماران 22
سطح نقره ای دزدگیر سیماران 17
سطح نارنجی دزدگیر سیماران 17
سطح آبی دزدگیر سیماران 0
سطح طلایی لوازم جانبی درب اتوماتیک سیماران 0
سطح نقره ای لوازم جانبی درب اتوماتیک سیماران 0
سطح نارنجی لوازم جانبی درب اتوماتیک سیماران 0
سطح آبی لوازم جانبی درب اتوماتیک سیماران 0
سطح طلایی رک 15
سطح نقره ای رک 12
سطح نارنجی رک 12
سطح آبی رک 0
سطح طلایی فیش برق 0
سطح نقره ای فیش برق 0
سطح نارنجی فیش برق 0
سطح آبی فیش برق 0
سطح طلایی هارد 0
سطح نقره ای هارد 0
سطح نارنجی هارد 0
سطح آبی هارد 0
سطح طلایی فیش BNC 0
سطح نقره ای فیش BNC 0
سطح نارنجی فیش BNC 0
سطح آبی فیش BNC 0
سطح طلایی کابل 0
سطح نقره ای کابل 0
سطح نارنجی کابل 0
سطح آبی کابل 0
سطح طلایی آداپتور 15
سطح نقره ای آداپتور 10
سطح نارنجی آداپتور 10
سطح آبی آداپتور 0
سطح طلایی ارتباط داخلی سیماران 0
سطح نقره ای ارتباط داخلی سیماران 0
سطح نارنجی ارتباط داخلی سیماران 0
سطح آبی ارتباط داخلی سیماران 0
سطح طلایی لامپ اسپیکر دار 0
سطح نقره ای لامپ اسپیکر دار 0
سطح نارنجی لامپ اسپیکر دار 0
سطح آبی لامپ اسپیکر دار 0
سطح طلایی لامپ ادیسونی 0
سطح نقره ای لامپ ادیسونی 0
سطح نارنجی لامپ ادیسونی 0
سطح آبی لامپ ادیسونی 0
سطح طلایی سرپیچ چوبی انگاره 0
سطح نقره ای سرپیچ چوبی انگاره 0
سطح نارنجی سرپیچ چوبی انگاره 0
سطح آبی سرپیچ چوبی انگاره 0
سطح طلایی براکت نوریس 0
سطح نقره ای براکت نوریس 0
سطح نارنجی براکت نوریس 0
سطح آبی براکت نوریس 0
سطح طلایی تقویت کننده سیماران 15
سطح نقره ای تقویت کننده سیماران 10
سطح نارنجی تقویت کننده سیماران 10
سطح آبی تقویت کننده سیماران 0
سطح طلایی اسپلیتر سیماران 0
سطح نقره ای اسپلیتر سیماران 0
سطح نارنجی اسپلیتر سیماران 0
سطح آبی اسپلیتر سیماران 0
سطح طلایی هارد 0
سطح نقره ای تپاف سیماران 0
سطح نارنجی تپاف سیماران 0
سطح آبی تپاف سیماران 0
سطح طلایی فیش اف کانکتور سیماران 0
سطح نقره ای فیش اف کانکتور سیماران 0
سطح نارنجی فیش اف کانکتور سیماران 0
سطح آبی فیش اف کانکتور سیماران 0
سطح طلایی آنتن شاخه ای 15
سطح نقره ای آنتن شاخه ای 10
سطح نارنجی آنتن شاخه ای 10
سطح آبی آنتن شاخه ای 0
سطح طلایی آنتن اکتیو گردان سیماران 15
سطح نقره ای آنتن اکتیو گردان سیماران 10
سطح نارنجی آنتن اکتیو گردان سیماران 10
سطح آبی آنتن اکتیو گردان سیماران 0
سطح طلایی آنتن اکتیو ثابت سیماران 15
سطح نقره ای آنتن اکتیو ثابت سیماران 10
سطح نارنجی آنتن اکتیو ثابت سیماران 10
سطح آبی آنتن اکتیو ثابت سیماران 0
سطح طلایی آنتن شاخه ای 0
سطح نقره ای آنتن شاخه ای 0
سطح نارنجی آنتن شاخه ای 0
سطح آبی آنتن شاخه ای 0
سطح طلایی سوئیچ شبکه 2 0
سطح نقره ای سوئیچ شبکه 2 0
سطح نارنجی سوئیچ شبکه 2 0
سطح آبی سوئیچ شبکه 2 0
سطح طلایی پروژکتور سیماران 0
سطح نقره ای پروژکتور سیماران 0
سطح نارنجی پروژکتور سیماران 0
سطح آبی پروژکتور سیماران 0
سطح طلایی فروش ویژه یلدا 0
سطح نقره ای فروش ویژه یلدا 0
سطح نارنجی فروش ویژه یلدا 0
سطح آبی فروش ویژه یلدا 0
سطح طلایی پک دوربین و دستگاه سیماران 0
سطح نقره ای پک دوربین و دستگاه سیماران 0
سطح نارنجی پک دوربین و دستگاه سیماران 0
سطح آبی پک دوربین و دستگاه سیماران 0
سطح طلایی سوئیچ شبکه 0
سطح نقره ای سوئیچ شبکه 0
سطح نارنجی سوئیچ شبکه 0
سطح آبی سوئیچ شبکه 0
سطح طلایی لوازم جانبی دوربین مداربسته 0
سطح نقره ای لوازم جانبی دوربین مداربسته 0
سطح نارنجی لوازم جانبی دوربین مداربسته 0
سطح آبی لوازم جانبی دوربین مداربسته 0