تخفیف های همکار

سطح پایه - سطح آبی

پس از ثبت نام شما در سطح آبی قرار میگیرید و قیمت های محصولات را بدون تخفیف مشاهده میکنید.

سطح همکاری نارنجی

با ثبت نام در پنل همکاری و ارسال مدارک همکاری و یا خرید 20,000,000 تومان سطح شما به سطح نارنجی ارتقا مییابد و شما قیمت محصولات را با تخفیف سطح نارنجی مشاهده خواهید کرد.

سطح همکاری نقره ای

با خرید 20,000,000 تومان سطح شما به سطح نقره ای ارتقا مییابد و شما قیمت محصولات را با تخفیف سطح نقره ای مشاهده خواهید کرد.

سطح همکاری طلایی

با خرید 50,000,000 تومان سطح شما به سطح طلایی ارتقا مییابد و شما قیمت محصولات را با تخفیف سطح طلایی مشاهده خواهید کرد.

جدول تخفیفات به شرح زیر است:

سطح کاربر عنوان گروه درصد تخفیف
سطح طلایی لامپ سیماران 10
سطح نقره ای لامپ سیماران 8
سطح نارنجی لامپ سیماران 7
سطح آبی لامپ سیماران 0
سطح طلایی چراغ سیماران 10
سطح نقره ای چراغ سیماران 8
سطح نارنجی چراغ سیماران 7
سطح آبی چراغ سیماران 0
سطح طلایی مانیتور سیماران 0
سطح نقره ای مانیتور سیماران 0
سطح نارنجی مانیتور سیماران 0
سطح آبی مانیتور سیماران 0
سطح طلایی پنل فوژان 0
سطح نقره ای پنل فوژان 0
سطح نارنجی پنل فوژان 0
سطح آبی پنل فوژان 0
سطح طلایی پنل فراز 0
سطح نقره ای پنل فراز 0
سطح نارنجی پنل فراز 0
سطح آبی پنل فراز 0
سطح طلایی پنل فروز 0
سطح نقره ای پنل فروز 0
سطح نارنجی پنل فروز 0
سطح آبی پنل فروز 0
سطح طلایی پنل کدینگ 0
سطح نقره ای پنل کدینگ 0
سطح نارنجی پنل کدینگ 0
سطح آبی پنل کدینگ 0
سطح طلایی لوازم جانبی دربازکن تصویری سیماران 0
سطح نقره ای لوازم جانبی دربازکن تصویری سیماران 0
سطح نارنجی لوازم جانبی دربازکن تصویری سیماران 0
سطح آبی لوازم جانبی دربازکن تصویری سیماران 0
سطح طلایی دوربین 1*4 سیماران 30
سطح نقره ای دوربین 1*4 سیماران 27
سطح نارنجی دوربین 1*4 سیماران 25
سطح آبی دوربین 1*4 سیماران 0
سطح طلایی دستگاه DVR سیماران 25
سطح نقره ای دستگاه DVR سیماران 23
سطح نارنجی دستگاه DVR سیماران 20
سطح آبی دستگاه DVR سیماران 0
سطح طلایی دوربین IP سیماران 25
سطح نقره ای دوربین IP سیماران 23
سطح نارنجی دوربین IP سیماران 20
سطح آبی دوربین IP سیماران 0
سطح طلایی دستگاه NVR سیماران 25
سطح نقره ای دستگاه NVR سیماران 23
سطح نارنجی دستگاه NVR سیماران 20
سطح آبی دستگاه NVR سیماران 0
سطح طلایی یو پی اس سیماران 0
سطح نقره ای یو پی اس سیماران 0
سطح نارنجی یو پی اس سیماران 0
سطح آبی یو پی اس سیماران 0
سطح طلایی استبلایزر سیماران 0
سطح نقره ای استبلایزر سیماران 0
سطح نارنجی استبلایزر سیماران 0
سطح آبی استبلایزر سیماران 0
سطح طلایی پنل فرداد 0
سطح نقره ای پنل فرداد 0
سطح نارنجی پنل فرداد 0
سطح آبی پنل فرداد 0
سطح طلایی باطری سیماران 0
سطح نقره ای باطری سیماران 0
سطح نارنجی باطری سیماران 0
سطح آبی باطری سیماران 0
سطح طلایی اپراتور درب شیشه ای سیماران 0
سطح نقره ای اپراتور درب شیشه ای سیماران 0
سطح نارنجی اپراتور درب شیشه ای سیماران 0
سطح آبی اپراتور درب شیشه ای سیماران 0
سطح طلایی راهبند سیماران 0
سطح نقره ای راهبند سیماران 0
سطح نارنجی راهبند سیماران 0
سطح آبی راهبند سیماران 0
سطح طلایی درب های پارکینگی سیماران 0
سطح نقره ای درب های پارکینگی سیماران 0
سطح نارنجی درب های پارکینگی سیماران 0
سطح آبی درب های پارکینگی سیماران 0
سطح طلایی سنسور سیماران 10
سطح نقره ای سنسور سیماران 8
سطح نارنجی سنسور سیماران 7
سطح آبی سنسور سیماران 0
سطح طلایی محافظ ولتاژ سیماران 10
سطح نقره ای محافظ ولتاژ سیماران 10
سطح نارنجی محافظ ولتاژ سیماران 10
سطح آبی محافظ ولتاژ سیماران 0
سطح طلایی آنتن اکتیو سیماران 10
سطح نقره ای آنتن اکتیو سیماران 10
سطح نارنجی آنتن اکتیو سیماران 10
سطح آبی آنتن اکتیو سیماران 0
سطح طلایی لوازم خانگی سیماران 0
سطح نقره ای لوازم خانگی سیماران 0
سطح نارنجی لوازم خانگی سیماران 0
سطح آبی لوازم خانگی سیماران 0
سطح طلایی کنترل تردد سیماران 0
سطح نقره ای کنترل تردد سیماران 0
سطح نارنجی کنترل تردد سیماران 0
سطح آبی کنترل تردد سیماران 0
سطح طلایی دزدگیر سیماران 20
سطح نقره ای دزدگیر سیماران 15
سطح نارنجی دزدگیر سیماران 15
سطح آبی دزدگیر سیماران 0
سطح طلایی لوازم جانبی درب اتوماتیک سیماران 0
سطح نقره ای لوازم جانبی درب اتوماتیک سیماران 0
سطح نارنجی لوازم جانبی درب اتوماتیک سیماران 0
سطح آبی لوازم جانبی درب اتوماتیک سیماران 0
سطح طلایی رک 0
سطح نقره ای رک 0
سطح نارنجی رک 0
سطح آبی رک 0
سطح طلایی فیش برق 0
سطح نقره ای فیش برق 0
سطح نارنجی فیش برق 0
سطح آبی فیش برق 0
سطح طلایی هارد 0
سطح نقره ای هارد 0
سطح نارنجی هارد 0
سطح آبی هارد 0
سطح طلایی فیش BNC 0
سطح نقره ای فیش BNC 0
سطح نارنجی فیش BNC 0
سطح آبی فیش BNC 0
سطح طلایی کابل 0
سطح نقره ای کابل 0
سطح نارنجی کابل 0
سطح آبی کابل 0
سطح طلایی آداپتور 0
سطح نقره ای آداپتور 0
سطح نارنجی آداپتور 0
سطح آبی آداپتور 0
سطح طلایی ارتباط داخلی سیماران 0
سطح نقره ای ارتباط داخلی سیماران 0
سطح نارنجی ارتباط داخلی سیماران 0
سطح آبی ارتباط داخلی سیماران 0
سطح طلایی لامپ اسپیکر دار 0
سطح نقره ای لامپ اسپیکر دار 0
سطح نارنجی لامپ اسپیکر دار 0
سطح آبی لامپ اسپیکر دار 0
سطح طلایی لامپ ادیسونی 0
سطح نقره ای لامپ ادیسونی 0
سطح نارنجی لامپ ادیسونی 0
سطح آبی لامپ ادیسونی 0
سطح طلایی سرپیچ چوبی انگاره 0
سطح نقره ای سرپیچ چوبی انگاره 0
سطح نارنجی سرپیچ چوبی انگاره 0
سطح آبی سرپیچ چوبی انگاره 0
سطح طلایی براکت نوریس 0
سطح نقره ای براکت نوریس 0
سطح نارنجی براکت نوریس 0
سطح آبی براکت نوریس 0
سطح طلایی تقویت کننده سیماران 0
سطح نقره ای تقویت کننده سیماران 0
سطح نارنجی تقویت کننده سیماران 0
سطح آبی تقویت کننده سیماران 0
سطح طلایی اسپلیتر سیماران 10
سطح نقره ای اسپلیتر سیماران 10
سطح نارنجی اسپلیتر سیماران 10
سطح آبی اسپلیتر سیماران 0
سطح طلایی هارد 10
سطح نقره ای تپاف سیماران 10
سطح نارنجی تپاف سیماران 10
سطح آبی تپاف سیماران 0
سطح طلایی فیش اف کانکتور سیماران 10
سطح نقره ای فیش اف کانکتور سیماران 10
سطح نارنجی فیش اف کانکتور سیماران 10
سطح آبی فیش اف کانکتور سیماران 0
سطح طلایی آنتن شاخه ای 0
سطح نقره ای آنتن شاخه ای 0
سطح نارنجی آنتن شاخه ای 0
سطح آبی آنتن شاخه ای 0
سطح طلایی آنتن اکتیو گردان سیماران 0
سطح نقره ای آنتن اکتیو گردان سیماران 0
سطح نارنجی آنتن اکتیو گردان سیماران 0
سطح آبی آنتن اکتیو گردان سیماران 0
سطح طلایی آنتن اکتیو ثابت سیماران 0
سطح نقره ای آنتن اکتیو ثابت سیماران 0
سطح نارنجی آنتن اکتیو ثابت سیماران 0
سطح آبی آنتن اکتیو ثابت سیماران 0
سطح طلایی آنتن شاخه ای 0
سطح نقره ای آنتن شاخه ای 0
سطح نارنجی آنتن شاخه ای 0
سطح آبی آنتن شاخه ای 0
سطح طلایی سوئیچ شبکه 2 0
سطح نقره ای سوئیچ شبکه 2 0
سطح نارنجی سوئیچ شبکه 2 0
سطح آبی سوئیچ شبکه 2 0
سطح طلایی پروژکتور سیماران 0
سطح نقره ای پروژکتور سیماران 0
سطح نارنجی پروژکتور سیماران 0
سطح آبی پروژکتور سیماران 0
سطح طلایی فروش ویژه یلدا 0
سطح نقره ای فروش ویژه یلدا 0
سطح نارنجی فروش ویژه یلدا 0
سطح آبی فروش ویژه یلدا 0
سطح طلایی پک دوربین و دستگاه سیماران 0
سطح نقره ای پک دوربین و دستگاه سیماران 0
سطح نارنجی پک دوربین و دستگاه سیماران 0
سطح آبی پک دوربین و دستگاه سیماران 0
سطح طلایی سوئیچ شبکه 10
سطح نقره ای سوئیچ شبکه 10
سطح نارنجی سوئیچ شبکه 10
سطح آبی سوئیچ شبکه 0
سطح طلایی لوازم جانبی دوربین مداربسته 0
سطح نقره ای لوازم جانبی دوربین مداربسته 0
سطح نارنجی لوازم جانبی دوربین مداربسته 0
سطح آبی لوازم جانبی دوربین مداربسته 0
سطح طلایی آیفون صوتی سیماران 0
سطح نقره ای آیفون صوتی سیماران 0
سطح نارنجی آیفون صوتی سیماران 0
سطح آبی آیفون صوتی سیماران 0