راهنمای نصب فتوسل جدید پروتکو مدل RF40

راهنمای نصب فتوسل جدید پروتکو مدل RF40

تعداد بازدید: 38

توضیحات کامل

راهنمای نصب فتوسل جدید پروتکو مدل RF40

راهنمای نصب فتوسل جدید پروتکو مدل RF40

نکات مهم : 

1 - در برد گیرنده RX جامپر وسعت دید حتما می بایست در یکی از 2 حالت (L و یا S) باشد و در صورت برداشتن آن ، دستگاه کار نمی کند. 
2 - برای نصب و سیم بندی آسانتر فتوسل ها، می توانید بردها را از زیر قاب خارج کرده و پس از عبور سیم از زیرقاب سیم ها را داخل ترمینال برد ببندید.  
3 - هنگام نصب مجدد برد داخل زیرقاب به هیچ عنوان روی رله گیرنده (RX) یا هر نقطه از برد فشار  یا ضربه وارد نکنید.  
4 - بعد از نصب مجدد برد داخل زیر قاب توجه داشته باشید برد به صورت کج یا یک طرفه جا نخورده باشد. 
نحوه سیم بندی فتوسل فرستنده (TX) :
 
RF40راهنما ونصب فتوسل جدید پروتکو مدل
نحوه سیم بندی فتوسل گیرنده  (RX) : 
 
RF40راهنما ونصب فتوسل جدید پروتکو مدل
 
• توجه : چنانچه می خواهید سیم بندی NC در مد باز انجام شود به صورت ذیل اقدام کنید.

RF40راهنما ونصب فتوسل جدید پروتکو مدل

نظرات کاربران

نظرات خود را در مورداین مطلب مطرح نماییدبرچسبها