راهنمای کنترل تردد FP121K

اکسس کنترل یک سیستم حفاظتی و امنیتی میباشد که با استفاده از نظارت بر ورود و خروج افراد، امنیت مجموعه مورد نظر بالا برده و همین امر باعث افزایش فروش این محصول در مراکز خرید، فرودگاه ها و .. شده است. فروشگاه اینترنتی سیماران در این مطلب راهنمای نصب اکسس کنترل مدل FP121K را شرح داده است.

تعداد بازدید: 2223

اکسس کنترل(access control) یک سیستم حفاظتی و امنیتی میباشد که با استفاده از نظارت بر ورود و خروج افراد ، امنیت مجموعه مورد نظر را  بالا برده و همین امر باعث  افزایش فروش این محصول در مراکز خرید ،فرودگاه ها و ... شده است.فروشگاه اینترنتی سیماران در این مطلب راهنمای نصب اکسس کنترل مدل FP121K را شرح داده است.
 
راهنمای کنترل تردد FP121K
 
 کنترل تردد FP121K
تنظیمات کنترل دسترسی 
 
تنظیمات سیستم
1-رمز و یا اثر انگشت یا کارت Admin را وارد کنید تا چراغ آبی روشن شود.
2-*9 را وارد کنید تا چراغ نارنجی روشن شود.
3- برای بازگشت به تنظیمات پیش فرض سیستم کلید 2 و یا برای حذف Admin کلید 3 را وارد کنید.
4-کلید# را فشار دهید.
 
تنظیم زمان باز بودن قفل 
1-رمز و یا اثر انگشت یا کارت Admin را وارد کنید تا چراغ آبی روشن شود.
2-3*  را وارد کنید تا چراغ نارنجی روشن شود.
3-زمان باز بودن قفل را بین 0 تا 99 ثانیه و سپس کلید # را فشار دهید.
4- صدای بوق ممتد شنیده شده و چراغ آبی روشن خاموش میشود.
قطعات اکسس کنترل FP121K
1.تعریف Admin
1- کلید *را فشار دهید چراغ قرمز روشن شده و صدای بوق شنیده  میشود.
2- رمز عبور پیش فرض 123456 را وارد کنید تا چراغ آبی روشن شود.
3-*1 را وارد کرده تا  چراغ  نارنجی  روشن شود.
4- اثر انگشت Admin جدید را دوبار و یا کارت Admin  را یک بار وارد کنید.
5- صدای بوق ممتد شنیده شده و چراغ آبی روشن خاموش میشود.
6- با فشردن # تعریف پایان می یابد.
7- در صورت صحت عملیات بوق ممتد شنیده شده و چراغ آبی روشن می شود.
 
2.تعریف اثر انگشت یا کارت
1- اثر انگشت یا کارت Admin را وارد کنید تا چراغ آبی روشن شود.
2- اثر انگشت کاربر جدید را دوبار و یا کارت کاربر را یک بار وارد کنید.
3- صدای بوق ممتد شنیده شده و چراغ آبی روشن خاموش میشود.
4- کلید# را فشار دهید.
 
3.تعریف رمز عبور
1- اثر انگشت یا کارت Admin را وارد کنید تا چراغ آبی روشن شود.
2- شماره کاربر جدید مثلا 5 را وارد کنید.
3- کلید# را فشار دهید.
4-رمز عبور کاربر وارد شده را وارد کنید.
5- کلید# را فشار دهید.
6- رمز عبور کاربر وارد شده را مجددا وارد کنید.
7- کلید# را فشار دهید.
8- صدای بوق ممتد شنیده شده و چراغ آبی روشن خاموش میشود.
9- کلید# را فشار دهید.
 
4.بازکردن درب
-از طریق کارت یا اثر انگشت
1-کارت یا اثر انگشت را وارد کنید.
2- در صورت اعتبار کاربر بوق ممتد شنیده شده وچراغ آبی روشن میشود.
 
-از طریق رمز عبور
1-شماره کاربر جدید مثلا5 را وارد کنید.
2-کلید# را فشار دهید.
3-رمز عبور کاربر وارد شده را وارد کنید.
4- کلید# را فشار دهید.
5-در صورت اعتبار کاربر بوق ممتد شنیده شده و چراغ آبی روشن میشود
 
5.حذف کاربر
-حذف یک کاربر 
1-رمز و یا اثر انگشت یا کارتAdmin را وارد کنید تا چراغ آبی روشن شود.
2-*2 را وارد کنید.
3- شماره کاربر وسپس # را وارد کرده ویا کارت ویا اثر انگشت کاربر را وارد کنید.
4-صدای بوق ممتد شنیده شده و چراغ آبی روشن خاموش میشود.
5- در صورت نیاز مراحل 3 و 4 را تکرار کنید.
6- کلید# را فشار دهید.
 
-حذف تمام کاربران
1-رمز و یا اثر انگشت یا کارت Admin را وارد کنید تا چراغ آبی روشن شود.
2-*2 را وارد کنید.
3- 0000 و سپس را وارد کنید.
4- صدای بوق ممتد شنیده شده وچراغ آبی روشن خاموش میشود.
5-کلید# را فشار دهید.
 
 
 

نظرات کاربران

نظرات خود را در مورداین مطلب مطرح نمایید