کابل کواکسیال ترکیبی رسا کابل Solas (یک حلقه)

Solas

قیمت :
1,698,000تومان

نقد و بررسی

کابل کواکسیال ترکیبی رسا کابل Solas (یک حلقه)

Solas

کابل کواکسیال ترکیبی   رسا کابل Solas (یک حلقه)

مغز 0.7 مس

96 رشته

مشخصات فنی

کابل کواکسیال ترکیبی رسا کابل Solas (یک حلقه)

Solas

مشخصات فنی

نظرات کاربران

نظرات خود را در مورد محصول مطرح نمایید