کابل کواکسیال ترکیبی رسا کابل Solas (یک حلقه)

Solas

قیمت : 2,684,000تومان

کابل کواکسیال ترکیبی   رسا کابل Solas (یک حلقه)

مغز 0.7 مس

96 رشته

مشخصات فنی

نظرات کاربران

نظرات خود را در مورد محصول مطرح نمایید