کابل کواکسیال ترکیبی رسا کابل Atris (یک حلقه)

Atris

قیمت :
2,450,000تومان

نقد و بررسی

کابل کواکسیال ترکیبی رسا کابل Atris (یک حلقه)

Atris

کابل کواکسیال ترکیبی   رسا کابل Atris (یک حلقه)

مغز 0/8 مس

144 رشته

مشخصات فنی

کابل کواکسیال ترکیبی رسا کابل Atris (یک حلقه)

Atris

مشخصات فنی

نظرات کاربران

نظرات خود را در مورد محصول مطرح نمایید