کابل کواکسیال RG59 تمام مس رسا کابل کرمان مدل آتریس (یک حلقه)

RG59

کابل کواکسیال RG59 تمام مس رسا کابل کرمان مدل آتریس (یک حلقه)

قیمت :

1,104,000 تومان
٪20
883,200 تومان

نقد و بررسی

کابل کواکسیال RG59 تمام مس رسا کابل کرمان مدل آتریس (یک حلقه)

RG59

کابل کواکسیال RG59 تمام مس رسا کابل کرمان مدل آتریس (یک حلقه)

مشخصات فنی

کابل کواکسیال RG59 تمام مس رسا کابل کرمان مدل آتریس (یک حلقه)

RG59

مشخصات فنی

نظرات کاربران

نظرات خود را در مورد محصول مطرح نمایید