کابل کواکسیال ترکیبی رسا کابل Atso (یک حلقه)

Atso

ناموجود


کابل کواکسیال ترکیبی   رسا کابل Atso (یک حلقه)

مغز 0.8 مس

124 رشته

مشخصات فنی

نظرات کاربران

نظرات خود را در مورد محصول مطرح نمایید