کابل کواکسیال ترکیبی رسا کابل Atso (یک حلقه)

Atso

قیمت : 2,482,000تومان

کابل کواکسیال ترکیبی   رسا کابل Atso (یک حلقه)

مغز 0.8 مس

124 رشته

مشخصات فنی

نظرات کاربران

نظرات خود را در مورد محصول مطرح نمایید