کابل کواکسیال ترکیبی رسا کابل Atso (یک حلقه)

Atso

کابل کواکسیال ترکیبی رسا کابل Atso (یک حلقه)

قیمت :
2,256,000تومان


نقد و بررسی

کابل کواکسیال ترکیبی رسا کابل Atso (یک حلقه)

Atso

کابل کواکسیال ترکیبی   رسا کابل Atso (یک حلقه)

مغز 0.8 مس

124 رشته

مشخصات فنی

کابل کواکسیال ترکیبی رسا کابل Atso (یک حلقه)

Atso

مشخصات فنی

نظرات کاربران

نظرات خود را در مورد محصول مطرح نمایید