تگ کارت UHF سیماران

UHF

تگ کارتی UHF سیماران: این کارت الکترونیکی است و جایگزین کلید های مکانیکی بوده و اطلاعات را نیز می توان به روی این کارت چاپ نمود. در سیستم های کارتی همچون درب بازکن های کارتی، کنترل تردد و سیستم های حضور و غیاب قابل استفاده می باشد.

ناموجود

نقد و بررسی

تگ کارت UHF سیماران

UHF

تگ کارتی UHF سیماران:

تگ کارتی UHF سیماران: این کارت الکترونیکی است و جایگزین کلید های مکانیکی بوده و اطلاعات را نیز می توان به روی این کارت چاپ نمود. در سیستم های کارتی همچون درب بازکن های کارتی، کنترل تردد و سیستم های حضور و غیاب قابل استفاده می باشد.

مشخصات فنی

تگ کارت UHF سیماران

UHF

مشخصات فنی

نظرات کاربران

نظرات خود را در مورد محصول مطرح نمایید