محفظه اسپیکر سیماران

simaran

محفظه اسپیکر سیماران: این محفظه برای حفاظت از بلندگوی سیستم‌های اعلام حریق و ضد سرقت در برابر ضربه و سرقت استفاده می‌شود.

ناموجودنقد و بررسی

محفظه اسپیکر سیماران

simaran

محفظه اسپیکر سیماران:

محفظه اسپیکر سیماران: این محفظه برای حفاظت از بلندگوی سیستم‌های اعلام حریق و ضد سرقت در برابر ضربه و سرقت  استفاده می‌شود.

 

مشخصات فنی

محفظه اسپیکر سیماران

simaran

مشخصات فنی

نظرات کاربران

نظرات خود را در مورد محصول مطرح نمایید