کابل کواکسیال RG59 رسا کابل Atris (یک حلقه)

Atris

قیمت : 3,081,000تومان

کابل کواکسیال RG59  رسا کابل  Atris (یک حلقه)

مغز 0.8 مس

144 رشته

مشخصات فنی

نظرات کاربران

نظرات خود را در مورد محصول مطرح نمایید