کابل کواکسیال RG59 رسا کابل Atris (یک حلقه)

Atris

کابل کواکسیال RG59 رسا کابل Atris (یک حلقه)

قیمت :
2,801,000تومان


نقد و بررسی

کابل کواکسیال RG59 رسا کابل Atris (یک حلقه)

Atris

کابل کواکسیال RG59  رسا کابل  Atris (یک حلقه)

مغز 0.8 مس

144 رشته

مشخصات فنی

کابل کواکسیال RG59 رسا کابل Atris (یک حلقه)

Atris

مشخصات فنی

نظرات کاربران

نظرات خود را در مورد محصول مطرح نمایید